Κ.Α.Π.Η.

Εκτυπώσιμη μορφή

Τα Κ.Α.Π.Η. αποτελούν ιατροκοινωνικές υπηρεσίες για ηλικιωμένους σε τοπικό επίπεδο. Σκοπός τους σύμφωνα με τον οργανισμό τους είναι:

  1. H πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
  2. H διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
  3. Η έρευνα θεμάτων σχετικά με τους ηλικιωμένους. Βασικοί στόχοι των ΚΑΠΗ είναι η κοινωνική συμμετοχή των μελών του και η ενεργοποίηση, όπως και η προληπτική υγιεινή.
Ν.Π.Δ.Δ.ΔιεύθυνσηΤηλέφωνοΦαξ
Α' ΚΑΠΗΑντιγόνης 2 & Ομήρου22310226112231022611
Β' ΚΑΠΗΑντιγόνης & Ομήρου22310226112231022611
Γ' ΚΑΠΗΤυμφρηστού 58α22310228082231022808
Δ' ΚΑΠΗΑμφικτιόνων 1522310233062231023306