Κοινωνικό φαρμακείο

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων αφορά δομή της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102 που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020. Η συγκεκριμένη Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ:

 • Αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και εξάλειψη του αποκλεισμού για την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων
 • Αντιμετώπιση έλλειψης βασικών φαρμακευτικών/παραφαρμακευτικών προϊόντων των ωφελουμένων
 • Δημιουργία δικτύου προστασίας των ωφελουμένων
 • Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας ώστε να συνδράμει στην προσπάθεια  στήριξης και αλληλεγγύης προς οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς κατηγορίες του κοινωνικού ιστού της πόλης μας.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει  σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, ΜΚΟ, επιχειρήσεων, πολιτών.  
Το Κοινωνικό Φαρμακείο χορηγεί δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα κατόπιν υπόδειξης συνταγογραφημένης φαρμακευτικής αγωγής από ιατρό συναφούς ειδικότητας, Ιδιώτη ή Δημοσίου και σύμφωνα με τα είδη που διαθέτει τη δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ δε χορηγεί φάρμακα που υπάγονται στο Ν.3549/2006 (ειδικής συνταγογράφησης).
Επίσης, πραγματοποιείταιενημέρωση για θέματα που απασχολούν τους ωφελούμενους του προγράμματος, όπως θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, και παραπομπή τους σε φορείς και υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των κοινωνικών τους αναγκών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στελεχώνεται από δυο άτομα συγκεκριμένων ειδικοτήτων ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της:

 • Ένα Φαρμακοποιό
 • Ένα Κοινωνικό Λειτουργό

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ:

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η Δομή είναι άτομα που διαμένουν στο Δήμο Λαμιέων και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ.  ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ κλπ), καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνή προστασία.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι, που επιθυμούν να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες του Κοινωνικού Φαρμακείου, μπορούν να προσέρχονται στο χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου καθημερινά από τις 10 π.μ έως 2 μ.μ προκειμένου να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση προσκομίζοντας ταυτόχρονα και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση- υπεύθυνη δήλωση.
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από τον Δήμο.
 4. Αδεια παραμονής, εφόσον  πρόκειται για αλλοδαπούς.
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 6. Ε1 και Εκκαθαριστικό του φορολογικού έτους 2016.
 7. Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από τη Δομή του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Λαμιέων, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, συνθήκες αστεγίας, προβλήματα υγείας κλπ).
 8. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας  (ΚΕ.Π.Α., Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε) για το ποσοστό αναπηρίας, εφόσον υπάρχει.
 9. Κάρτα Ανεργίας, εφόσον πρόκειται για ανέργους.
 10. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας, κατατεθειμένο στη ΔΟΥ.
 11. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών.
 12. Μια μικρή φωτογραφία του δικαιούχου.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο, θα ζητηθεί κατά περίπτωση.
Όταν όλη η οικογένεια αιτείται φαρμακευτική κάλυψη, τότε απαιτούνται δικαιολογητικά για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Οι δικαιούχοι οφείλουν την επανυποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την παραμονή τους στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Φαρμακείου ανά εξάμηνο, προκειμένου να επανεξεταστεί η εγκυρότητά τους.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Η Δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου στεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημαρχείου επί των οδών Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, στο ισόγειο του κτιρίου του Δημαρχείου.

Λειτουργεί καθ΄ όλη  τη διάρκεια του έτους  από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις  9.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.. ενώ διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες  αργίες του κράτους και του Δήμου (τοπικές εορτές ή θρησκευτικές αργίες)

Τρόποι Επικοινωνίας:

Τηλ :  22310 43730
e-mail: koin.farmakeio@lamia-city.gr
www.lamia.gr