Μεταφορές

Εκτυπώσιμη μορφή

Οι συγκοινωνίες στο Δήμο Λαμιέων βασίζονται κυρίως στο οδικό δίκτυο, παρ’ όλη την διαμήκη διέλευση του εθνικού και διεθνούς σιδηροδρομικού δικτύου (ΟΣΕ) από την περιοχή του και ευρύτερα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το οδικό δίκτυο έχει κορμό τον κύριο διεθνή οδικό άξονα του ελληνικού χώρου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ). Ο άξονας αυτός θα αποτελέσει μέρος των Διευρωπαϊκών Οδικών Δικτύων, μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής του σε κλειστό αυτοκινητόδρομο. Τον παραπάνω άξονα συμπληρώνει στις διεθνείς μεταφορές, η εθνική οδός Λαμίας - Άμφισσας - Ναυπάκτου - Πορθμείο Αντιρρίου - Πάτρας. Οι ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές μετακινήσεις υλοποιούνται μέσω του δευτερεύοντος οδικού δικτύου.

Η πόλη της Λαμίας αποτελεί δευτερεύοντα κόμβο στο βασικό οδικό δίκτυο και περιοχή απλής διέλευσης. Με την ολοκλήρωση των οδικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή θα βρεθεί στο κέντρο του Ελληνικού Βασικού Οδικού Δικτύου και στη διασταύρωση των κύριων αξόνων της χώρας με τον άξονα «Πάτρα – Λαμία – Θεσσαλονίκη» (ΠΑΘΕ) και τον άξονα «Αθήνα – Λαμία – Ιωάννινα».

Δεν υφίσταται οδικό δίκτυο που να επιτρέπει την παράκαμψη της πόλης χωρίς διέλευση από τη δομημένη περιοχή, για την κυκλοφορία που προέρχεται από Αθήνα, Βόλο, Τρίκαλα ή Καρπενήσι. Εξαίρεση αποτελεί η κατεύθυνση «Λαμία – Τρίκαλα (και αντιστρόφως)», από την οποία η διέλευση πραγματοποιείται με τρεις ισόπεδους κόμβους με φανάρια και έναν ισόπεδο κόμβο με τη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ.

Ο τρόπος διέλευσης θα αλλάξει με την κατασκευή του ΠΑΘΕ και του Ε65 για την επικοινωνία με τους όμορους Νομούς. Οι νέοι άξονες του βασικού οδικού δικτύου γίνεται προσπάθεια να λειτουργήσουν ως παράκαμψη για την πρόσβαση στο Περιφερειακό Νοσοκομείο από Ανατολικά, Νότια και Δυτικά.

Ο Δήμος ήδη έχει πάρει σημαντικά μέτρα για την κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης (μέτρα για στάθμευση, mini-bus, πεζοδρομήσεις, αστικό ΚΤΕΛ, παρακάμψεις, κλπ.), ενώ εντείνεται ταυτόχρονα η προσπάθεια απομάκρυνσης των Ι.Χ. από το κέντρο.  Εκτός του κέντρου, η κυκλοφορία είναι ικανοποιητική, ειδικά στις νέες επεκτάσεις της πόλης, όπου διανοίγονται οι προβλεπόμενοι από τη ρυμοτομία δρόμοι. Σε άμεση συνάρτηση με τη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο βρίσκεται και η περαιτέρω ανάπτυξη του ήδη υφισταμένου δικτύου πεζοδρόμων.

Οι αστικές συγκοινωνίες της πόλης είναι σημαντικά αναπτυγμένες και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στους επιβάτες.

Ο σιδηρόδρομος αποτελεί το δεύτερο πιο διαδεδομένο μέσο για επιβατικές μεταφορές στην περιοχή. Το σιδηροδρομικό δίκτυο αναπτύσσεται κατά την Β.Δ.-Ν.Α. κατά μήκος του βασικού άξονα Πειραιώς - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ειδομένης ο οποίος διακινεί και το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού μεταφορικού έργου (γύρω στο 50%) του ΟΣΕ. Εκτός από αυτό το βασικό άξονα, το σιδηροδρομικό δίκτυο της περιφέρειας συμπληρώνει διακλάδωση από Λειανοκλάδι προς το λιμάνι της Στυλίδας.

Οι μεταφορές δια μέσου της θάλασσας είναι εναλλακτική λύση στις χερσαίες μεταφορές και συνεπικουρούν το οδικό δίκτυο με τη λειτουργία περιφερειακών επιβατικών και εμπορικών λιμανιών δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Η Λαμία εξυπηρετείται για τις εσωτερικές και εξωτερικές γραμμές από το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος της Αθήνας. Με την Νέα Γραμμή του ΟΣΕ μέσω ΣΚΑ ή με τον ΠΑΘΕ μέσω της Αττικής Οδού, ο χρόνος πρόσβασης στο Αεροδρόμιο είναι λιγότερο από δύο (2) ώρες. Νότια της Λαμίας λειτουργεί ένα μικρό βοηθητικό αεροδρόμιο.