Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Εκτυπώσιμη μορφή

Ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων  στο Δήμο Λαμιέων

Στόχος

Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων σε χώρους ιδιοκτησίας του Δήμου μας (στέγες ταράτσες σχολικών κτιρίων, προσόψεις δημοτικών κτισμάτων, οικοπέδων-χώρων στάθμευσης κ.λ.π.).

Μεθοδολογία

Ο Δήμος μας μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν δημοπρασίας έχει επιλέξει εταιρία, η οποία αναπτύσσει φωτοβολταϊκά συστήματα σε επιλεγμένους δημοτικούς χώρους.

Τρόπος ανάπτυξης

Λόγω του μεγέθους της εγκατάστασης και άρα του υψηλού κόστους υλοποίησης 50Χ80.000 € = 4.000.000,00 € έχει επιλεγεί:

 • Η ενοικίαση των στεγών των κτιρίων για 20 χρόνια έναντι ετησίου μισθώματος για κάθε Kwp, που παράγεται.
 • Η καταβολή ποσοστού επί των κερδών της επένδυσης με τη μορφή ετήσιου μισθώματος.

Σκοπιμότητα ανάπτυξης

 • Συμμετοχή του Δήμου στο εθνικό σχέδιο μείωσης εκπομπών CO2 για αντιμετώπιση του φαινομένου θερμοκηπίου και της υπερθέρμανσης.
 • Παραγωγή καθαρής «πράσινης» ενέργειας (50Χ 20Kw εκάστη) ισχύς περίπου 1Mw.
 • Η παραγόμενη ενέργεια να καλύπτει τις ανάγκες περίπου 450 κατοικιών ετησίως.
 • Η εξοικονόμηση σε εκπομπές CO2 1,3 tn* ετησίως.

Οφέλη για το Δήμο

 • Οικονομικό όφελος για το Δήμο μας, όσο διαρκεί η εκμίσθωση (20-25 χρόνια) χωρίς οποιοδήποτε κίνδυνο (ηλιοφάνεια, απόδοση συστημάτων).
 • Καμιά υποχρέωση συντήρησης - παρακολούθησης ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό κόστος για το Δήμο την 20ετία.
 • Αντιθέτως, ο Δήμος έχει εξασφαλισμένο ετήσιο κέρδος.
 • Παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας εντός των ορίων του Δήμου μας.

Χρόνος Ζωής της επένδυσης

 • Εγγύηση κατασκευαστή: 25 χρόνια (σε όλα τα υλικά).
 • Προσδόκιμος χρόνος: 28-30 χρόνια.
 • Πραγματική Απόδοση συστημάτων: >92% για 28 χρόνια.
 • Αν η απόδοση <90% στη πρώτη 10ετία ή <80% στη δεύτερη 10ετία, οποιαδήποτε αντικατάσταση καλύπτεται από την εγγύηση.

Συμβολή της παραγόμενης «πράσινης» ενέργειας στο περιβάλλον της πόλης που ζούμε

 • Κάθε Kwh που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, ισοδυναμεί με αποφυγή έκλυσης 1 Kgr CO2 περίπου στην ατμόσφαιρα.
 • Ένα Kwp αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 tn* CO2. Χρειάζονται 2 στρέμματα δάσους για να απορροφήσουν αυτή την ποσότητα CO2.
 • Για να παραχθεί η ίδια ηλεκτρική ενέργεια με πετρέλαιο, απαιτούνται 2,2 βαρέλια πετρελαίου κάθε χρόνο.
 • Από περιβαλλοντική άποψη, αποφεύγοντας 1,3 tn* CO2 ετησίως είναι σαν να κάνει ένα μέσο αυτοκίνητο 7.000 Km λιγότερα κάθε χρόνο.

Σήμερα

 • Έχουν υλοποιηθεί τα πρώτα είκοσι δημοτικά κτίρια και παράγουμε «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια χωρίς ρύπους αθόρυβα με μηδενική έκλυση CO2 .
 • Έχουν δρομολογηθεί για υλοποίηση τα επόμενα είκοσι και αυτό θα συνεχιστεί έως την ολοκλήρωση του έργου και πιθανόν να αυξηθεί ο αριθμός των κτιρίων με τα νέα όρια του Καλλικρατικού μας Δήμου.
 • Η στροφή στην ηλιακή ενέργεια καλύπτει δύο βασικές ανάγκες: την ανάγκη σε καθαρή ενέργεια και την ανάγκη να προστατευθεί το περιβάλλον.
 • Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί τη μόνη διέξοδο για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών, που απειλούν σήμερα τον πλανήτη.

Πλεονεκτήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ & δη φωτοβολταϊκών συστημάτων

 • Μηδενική ρύπανση.
 • Αθόρυβη λειτουργία.
 • Αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια).
 • Απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές.
 • Δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Ελάχιστη συντήρηση.
 • Μηδενική επικινδυνότητα (Φουκοσίμα – Τσερνομπιλ).

 

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Βιομάζα

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαμιέων παράγονται σημαντικές ποσότητες κατ’έτος υποπροϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης από τα οποία μπορεί να παραχθεί ενέργεια ή ενεργειακές ύλες.

Συγκεκριμένα, παράγονται:

Γεωργικά υπολείμματα
Άχυρα (σταριού, ρυζιού, βρώμης)
Κότσαλα, στελέχη, φύλλα (αραβοσίτου, τεύτλων)
Ελαιοπυρηνόξυλο
Κλαδέματα (ελιάς κλπ)
Κλιματίδια
Δασική βιομάζα
Υπολείμματα κατασκευαστικής ξυλείας