Θερμοπύλια

Εκτυπώσιμη μορφή

Απώτερος στόχος του Δήμου Λαμιέων  είναι η περιοχή των Θερμοπυλών να μετατραπεί σ’ ένα ιαματικό, ιστορικό και πολιτιστικό κέντρο όπου η αμφικτιονική ιδέα την οποία εμείς εδώ γεννήσαμε θα αποτελέσει τον ισχυρότερο αναπτυξιακό μοχλό για τις Θερμοπύλες, τη Λαμία τη Φθιώτιδα και την χώρα μας αφού οι Θερμοπύλες είναι παγκόσμια γνωστό και αναγνωρίσιμο σημείο.

Για τον λόγο αυτό θεσμοθετήσαμε το φεστιβάλ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ και ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΙΑ.

Στόχος της πραγματοποίησης του Φεστιβάλ μεταξύ άλλων είναι :

  • Η διοργάνωση εκδηλώσεων και συναντήσεων επί πάσης φύσεως θεμάτων πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου.
  • Η ανάληψη ή στήριξη κάβε πρωτοβουλίας, που συμβάλλει στο όφελος και την πνευματική - ψυχική - πολιτιστική και οικονομική θωράκιση της περιοχής, σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κ.λ.π.
  • Η διοργάνωση ημερίδων, διημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, δημοσιεύσεων στο τοπικό, πανελλήνιο και ξένο τύπο, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές κ.λ.π.
  • Οι παντός είδος εκδόσεις βιβλίων, ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων κ.λ.π.