Περιβάλλον

Αλλαγή του κλίματος και ουδετερότητα του άνθρακα

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί αναμφίβολα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Η εξάρτηση της οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα και η τεράστια κατανάλωση τους για την παραγωγή ενέργειας, έχει χαρακτηριστεί από τους επιστήμονες ως ο βασικότερος παράγοντας για την όξυνση του φαινομένου του της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με όλες τις γνωστές συνέπειες (άνοδος μέσης στάθμης θάλασσας, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.λπ.).

Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Από το 1999 λειτούργησε στην Υπάτη τμήμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας - Υπάτης που από το 2003 όμως, λειτουργεί πια ως νέο ΚΠΕ Υπάτης και χρηματοδοτείται για τη λειτουργία του από το Φθινόπωρο του 2005. Το ΚΠΕ Υπάτης στεγάζεται σε ανεξάρτητη πτέρυγα του κτηρίου του Γυμνασίου-Λυκείου Υπάτης και φορέας διαχείρισης μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη είναι ο Δήμος Λαμιέων. Είναι στελεχωμένο με 7 εκπαιδευτικούς, 4 δευτεροβάθμιας και 3 πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και υλοποιεί μονοήμερα, διήμερα και τριήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Διατήρηση και ανακύκλωση

Μία από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Λαμιέων είναι η προστασία και η φροντίδα του Περιβάλλοντος, το οποίο είναι συνυφασμένο με τη ζωή, την καθημερινότητα και την ίδια μας την ύπαρξη. Σε αυτό το πνεύμα ξεκινήσαμε από το Μάρτιο του 2010 το Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης του Δήμου Λαμιέων, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να συμβάλουν στο στόχο μας, αξιοποιώντας τα απορρίμματα που οι ίδιοι παράγουν.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Στόχος : Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων σε χώρους ιδιοκτησίας του Δήμου μας (στέγες ταράτσες σχολικών κτιρίων, προσόψεις δημοτικών κτισμάτων, οικοπέδων-χώρων στάθμευσης κ.λ.π.). Μεθοδολογία : Ο Δήμος μας μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & κατόπιν δημοπρασίας έχει επιλέξει εταιρεία, η οποία αναπτύσσει φωτοβολταϊκά συστήματα σε επιλεγμένους δημοτικούς χώρους.

Ύδρευση

Ο τρόπος σύνδεσης κάθε ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Ο ιδιοκτήτης ή χρήστης ακινήτου που επιθυμεί να το υδροδοτήσει υποβάλλει αίτηση στην Επιχείρηση με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και την ακριβή διεύθυνση του ακινήτου που θέλει να υδροδοτήσει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για το είδος χρήσης αυτού, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που θα θεωρηθεί αναγκαίο από την Επιχείρηση.

Διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων

Η εγκατάσταση της επεξεργασίας των λυμμάτων της Λαμίας βρίσκεται στη θέση, όπου καταλήγει ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός των ακαθάρτων λυμμάτων της πόλης Λαμίας και των Δ.Δ. Σταυρού, Ροδίτσας, και Μ. Βρύσης, σε πεδινή αγροτική περιοχή 1,5 χλμ. Νότια της Ροδίτσας σε ιδιόκτητο χώρο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έκτασης 54 στρεμμάτων. Η κατασκευή του έργου, μετά από δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, έγινε από την εταιρία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ» με σύμβουλο – Μελετητή τον Γερμανικό Οίκο «CEM – MICHCLE» με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή με δοσμένη Τεχνική Λύση.

Πράσινο, ποτάμια, λίμνες

Ο Δήμος Λαμιέων βρέχεται στα νότιο-ανατολικά από το Μαλιακό Κόλπο και όλος ο παράκτιος χώρος στην περιοχή, που αποτελεί το εσωτερικό τμήμα του κόλπου καταλαμβάνεται από τις εκβολές του Σπερχειού Ποταμού. Η αλιεία στον Μαλιακό Κόλπο επιτρέπεται μόνο ως παράκτια, ενώ σε οριακά τμήματα της περιοχής αναπτύσσονται θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες. Στην περιοχή του Δήμου δεν καταγράφονται ακτές προσφερόμενες για κολύμβηση. Επίσης, αναφέρεται ότι το υδρογραφικό δίκτυο του Σπερχειού είναι το κυρίαρχο της περιοχής και ανήκει στον δενδριτικό τύπο.

Το κλίμα στην περιοχή

Το κλίμα στην περιοχή του Δήμου Λαμιέων είναι μεσογειακό με σχετικά πολλές και ραγδαίες βροχοπτώσεις από τον Οκτώβριο έως το Μάρτιο, ενώ οι άνεμοι που επικρατούν είναι βόρειοι και βορειο-δυτικοί. Στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις με παράμετρο το υψόμετρο, τον προσανατολισμό και την εγγύτητα στο Σπερχειό Ποταμό των υποπεριοχών. Το καλύτερο μικροκλίμα στις αστικές περιοχές παρατηρείται στα λοφώδη ημιορεινά.