Αρμοδιότητες & Μέλη Επιτροπής Διαβούλευσης

  1. Το έργο της επιτροπής υπηρετεί τους σκοπούς του νέου θεσµού της δηµοτικής διαβούλευσης και εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και της διαδικασίας της, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό οδηγό δηµοτικής διαβούλευσης.
  2. Ειδικότερα, η επιτροπή δηµοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
    1. Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου.
    2. Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.
    3. Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
    4. ∆ιατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.

Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται οι :

 

 -ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ --ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α/ΑΦορέαςΟνοματεπώνυμο ΕκπροσώπουΙδιότητα
1ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΜΕΛΟΣ
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 2ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΜΕΛΟΣ
 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 3ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΜΕΛΟΣ
 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 4ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΝ.ΣΤΕΡΕΑΣ-ΜΕΛΟΣ
 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΝ.ΣΤΕΡΕΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 5ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-8ο ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΜΕΛΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-8ο ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 6ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΜΕΛΟΣ
 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΜΕΛΟΣ
 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 8ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΜΕΛΟΣ
 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
9ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΜΕΛΟΣ
 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
10ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΜΕΛΟΣ
 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
11ΑΔΕΔΥ-ΜΕΛΟΣ
 ΑΔΕΔΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
12Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΜΕΛΟΣ
 Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
13Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΜΕΛΟΣ
 Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 14ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ-ΜΕΛΟΣ
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 15ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΜΕΛΟΣ 
 ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 16ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS-ΜΕΛΟΣ
17ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΜΕΛΟΣ
 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 18ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΜΕΛΟΣ
 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΕΣ
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-