SmartCity SDK

Εκτυπώσιμη μορφή

CitySDK

Συμμετοχή του Δήμου Λαμιέων στο έργο με τίτλο SmartCitySDK

Ιστοσελίδα : www.citysdk.eu

Ο Δήμος Λαμιέων αξιοποιεί κάθε δυνατότητα συμμετοχής του σε δράσεις που χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες, για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων στις καθημερινές δραστηριότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με άλλα νομικά πρόσωπα και διεθνείς οργανισμούς, προετοίμασε και υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την 5η πρόσκληση (CIP-ICT-PSP-2011-5) της δράσης "Υποστήριξη Πολιτικών για τις ΤΠΕ (ICT PSP) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)». Η πρόταση στοχεύει στο θεματικό τομέα 5.1 Open innovation for future internet-enabled services και αξιολογήθηκε θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αριθμό 297220.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 7ΜΕ, θα διαρκέσει έως την 30-6-2014 και αποσκοπεί στη δημιουργία τριών πιλοτικών «έξυπνων» εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε οχτώ (8) πόλεις της Ευρώπης (Λαμία, Amsterdam, Barcelona, Helsinki, Κωνσταντινούπολη, Lisbon, Manchester και Rome). Οι εφαρμογές αυτές αφορούν στην εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των πολιτών στους τομείς των μετακινήσεων, της συμμετοχικότητας και του τουρισμού (mobility, participation, tourism). Επιπρόσθετα δε, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου, καθώς και για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του, προβλέπεται η δημιουργία ενός κοινού και ενιαίου λογισμικού ανοιχτού κώδικα (open source) CitySDK, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί και να επεκταθεί περαιτέρω είτε για τις πόλεις που συμμετέχουν στο έργο, είτε για άλλες που θα επιθυμούσαν τη χρήση του.

Με την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται η κάλυψη 31 εκατομμυρίων πολιτών, έως και 500.000 ενεργών χρηστών και η προσέλκυση περισσότερων από 1000 επιχειρήσεων που δυνητικά θα μπορούν να απασχοληθούν με συναφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και στις οχτώ (8) χώρες.

Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει με την υλοποίηση του έργου, στην ενίσχυση της ικανότητας ανάπτυξης, καινοτομίας και μεταφοράς καλών πρακτικών ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες καθώς και στην ουσιαστική δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, για τεχνολογικά συγκλίνουσες εφαρμογές έξυπνων πόλεων, επιτυγχάνοντας παράλληλα τη μείωση του κενού που υπάρχει ανάμεσα στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και στη Βόρεια Αμερική καθώς και του χάσματος που καταγράφεται στην τεχνολογία των υπολογιστών με ορισμένες ασιατικές χώρες.

Από την πλευρά του Δήμου, με τη συμμετοχή του στο έργο αποσκοπείται  :

 • Η ενίσχυση της διεθνούς ταυτότητας της περιοχής μέσω της άμεσης συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις
 • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών με χρήση των ΤΠΕ
 • Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από πολίτες και επιχειρήσεις
 • Η παροχή κινήτρων στο τοπικό επιστημονικό δυναμικό για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και επιγραμμικών (on-line) δημόσιων υπηρεσιών ενισχύοντας τόσο το κομμάτι «προσφορά» όσο και το κομμάτι «ζήτηση»
 • Η ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Η ανάδειξη του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος ως ζωτικού παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής
 • Η τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω καινοτόμων δράσεων

Η συμμετοχή του Δήμου Λαμιέων στη συγκεκριμένη δράση, εξυπηρετεί την επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής και η υλοποίηση της είναι συμβατή με την εθνική πολιτική καθώς και την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Για τους σκοπούς του έργου έχουν εξελιχθεί τα παρακάτω Web Services:

Με την βοήθεια των παραπάνω Web Services έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές (applications) που λειτουργούν σε περιβάλλον Windows Phone και Android. Πιο συγκεκριμένα:

Google PlayWindows Store


Τουριστικός οδηγός Λαμίας: [1], [2]

Καταγραφή Προβλημάτων: [1]

Συγκοινωνιακός Οδηγός Λαμίας: [1]


Mobile TourGuide: [1]

Mobile Trouble Shooter: [1]

Transport Assistant: [1]

Παράλληλα έχουν οργανωθεί οι εξής εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση του έργου καθώς και την ενημέρωση των δημοτών :

 1. 15-4-2013: Εκδήλωση παρουσίασης του έργου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε φορείς της πόλης
 2. 24-4-2013: Ανοιχτό Εργαστήρι για φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
 3. 11-5-2013: Υποστήριξη αγώνα Night Fun Lamia Run με διάθεση ειδικής εφαρμογής
 4. 18-5 έως 26-5-2013: Επταήμερη εκδήλωση ενημέρωσης των πολιτών στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας
 5. 3-6 έως 6-6-2013: Ενημέρωση πολιτών στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβάλλοντος
 6. 11-12-2013: Ημερίδα στο Τ.Ε.Ι.Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου SmartCity SDK
 7. 6-3-2014: Πρώτη Τεχνική Ημερίδα στο πλαίσιο του έργου SmartCity SDK
 8. 7-3-2014: Δεύτερη Τεχνική Ημερίδα στο πλαίσιο του έργου SmartCity SDK
 9. 22-3-2014: Τρίτη Τεχνική Ημερίδα στο πλαίσιο του έργου SmartCity SDK
 10. 5-6 έως 10-6-2014: Cross-City App Challenge - Take part and win 3000 Euros!
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon CitySDK - Development toolkit for the city services721.97 KB