Εκτελεστική Επιτροπή

6η/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 28 Δεκέμβριος, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση

4η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση

1η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 12 Ιούνιος, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

1η/2019 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 22 Ιανουάριος, 2019 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

8η/2018 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 16 Οκτώβριος, 2018 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση

7η/2018 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος, 2018 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση

6η/2018 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Αύγουστος, 2018 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση

1η / 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 15 Ιανουάριος, 2018 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

Πρόσκληση 5ης Συν. Ε.Ε. 2016

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 25 Νοέμβριος, 2016 - 15:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
5η συνεδρίαση

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 14 Οκτώβριος, 2016 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 14 Οκτώβριος, 2016 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση

3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 6 Οκτώβριος, 2016 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση

Σελίδες