Πρόγραμμα Διαύγεια - Γραφείο Δημάρχου

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Γραφείο Δημάρχου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22%20AND%20unitId:%22%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9F%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A5%22

Ενημερώθηκε: πριν από 3 έτη 4 μήνες