Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας, τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού & εφαρμογών . . .

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας - Γενική δ/νση χωροταξικής & περιβαλλοντικής πολιτικής - δ/νση περιβάλλοντος & χωρικού σχεδιασμού Στ. Ελλάδας / δ/νση υδάτων Στ. Ελλάδας- τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού & εφαρμογών, τμήμα περιβαλλοντικού & χωρικού σχεδιασμού  / τμήμα ανάπτυξης & διμερών σχέσεων, τμήμα παρακολούθησης & προστασίας υδάτινων πόρων, τμήμα διοικητικής υποστήριξης & επικοινωνίας

Τόπος: Λαμία

Διεύθυνση: Θεοδωράτου & Βέλλιου

Τ.Κ.: 35100

Τηλέφωνο: 22310 43191, 22310 37963 / 22310 44012, 22310 48044, 22310 31389

Fax: 22310 42502/ 22310 43007, 22310 45654

Δείτε το σημείο στο χάρτη