ΔΕΣΕ Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, Δ/νση τεχνικών έργων Περιφέρειας Στ. Ελλάδας

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: ΔΕΣΕ Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, Δ/νση τεχνικών έργων Περιφέρειας Στ. Ελλάδας

Τόπος: Λαμία

Διεύθυνση: Θερμοπυλών 60

Τ.Κ.: 35100

Τηλέφωνο: 2231042491/51683-4, 2231352701

 

Δείτε το σημείο στο χάρτη