Δ/νση Α/θμιας εκπαίδευσης - Δ/νση Β/θμιας εκπαίδευσης

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: Δ/νση Α/θμιας εκπαίδευσης - Δ/νση Β/θμιας εκπαίδευσης

Τόπος: Λαμία

Διεύθυνση: Κύπρου 87

Τ.Κ.: 35100

Τηλέφωνο: 2231026490 - 2231027849

Φαξ: 2231023959 - 2231029689

Δείτε το σημείο στο χάρτη