Δ/νση διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. . .

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: Δ/νση διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση διοίκησης Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, Δ/νση οικονομικού Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (τμήμα ανατολικής Στερεάς)

Τόπος: Λαμία

Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 3

Τ.Κ.: 35100

Τηλέφωνο: 2231353323, 2231353324, 2231353306, 2231031181

Φαξ: -/-/-/2231027026

Δείτε το σημείο στο χάρτη