Καταστάσεις συμμετεχόντων πωλητών στις Λαϊκές αγορές 2-6/5/2020