Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπάτης

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπάτης

Τόπος: Υπάτη

Διεύθυνση: ΚΤ Γυμνασίου - Λυκείου Υπάτης

Τ.Κ.: 35016

Τηλέφωνο: 2231098071

Φαξ: 2231098072

Δείτε το σημείο στο χάρτη