Γραφείο Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Γ΄Ηλικίας

Εκτυπώσιμη μορφή
Αρμοδιότητες: 

Το Γραφείο Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Γ΄ Ηλικίας:

 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
  (α) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων,
  (β) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
  (γ) Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.(Συνεργασία με τον τομέα ζωικής παραγωγής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν απαιτείται).
  (δ) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.
 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
 • Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.
 • Μεριμνά για την υλοποίηση:
  (α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου
  (β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση
  (γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας, που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
 • Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σε θέματα δημόσιας υγείας.
 • Οργανώνει, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες, ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου.
 • Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
  (α) Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
  (β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.
  (γ) Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του Δήμου.

Στον τομέα της προστασίας της γ΄ ηλικίας ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

 • Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών, συμμετέχει και υλοποιεί δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής
  ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ.).
 • Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
 • Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.
 • Έχει τη διοικητική ευθύνη της καλής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ, ήτοι:
  - Συνεργάζεται με τα ηλικιωμένα μέλη.
  - Συνεργάζεται με το προσωπικό, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή, εργοθεραπευτή κ.λπ., για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου.
  - Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τοπικούς παράγοντες.
  - Προγραμματίζει και οργανώνει εκδηλώσεις.
  - Εποπτεύει την πρακτική άσκηση σπουδαστών και τις ομάδες εθελοντών, σε συνεργασία με το γραφείο κοινωνικών δομών-εθελοντισμού.
  - Παρέχει επισκέψεις στο σπίτι για τα μέλη που έχουν ανάγκη.
  - Δίνει οδηγίες για θέματα ατομικής και δημόσιας υγιεινής στα μέλη.
  - Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κυλικείου στα Κέντρα και της καθαριότητας των κτιρίων.
 • Επιπλέον στα ΚΑΠΗ:
  - Γίνονται μετρήσεις πίεσης, σακχάρου, ενέσεις, εμβολιασμό (αντιγριπικό).
  - Εκτελούνται φυσιοθεραπευτικές πράξεις στα μέλη που έχουν ανάγκη.
  - Αξιοποιούνται και δραστηριοποιούνται τα μέλη για δημιουργική απασχόληση, άσκηση για αυτοεξυπηρέτηση και ανάπτυξη ενδιαφερόντων.
  - Προσφέρονται υπηρεσίες, κυρίως στο σπίτι των μελών (μοναχικών και απόρων), που έχουν ανάγκη βοήθειας.
Διεύθυνση: 
Αντιγόνης 2
Υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραφείο Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Γ΄Ηλικίας