Τμήμα Β (ΚΕΠ 0133)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22310-67201
Φαξ: 
22310-39270
Υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Β (ΚΕΠ 0133)