Απολογισμός,προγραμματισμός και το μέλλον της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας (ηχητικό αρχείο)

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 12 Μάρτιος, 2013

Απολογισμός,προγραμματισμός και το μέλλον της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας (ηχητικό αρχείο)

 Συνέντευξη του Δημοτικού Συμβούλου της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας, Παναγιώτη Στασινού,στο Radionet για την Γενική Συνέλευση της κίνησης που πραγματοποιήθηκε στις 11-3-2013.

Συζητήθηκαν τα θέματα:
-Απολογισμός της έως τώρα παρουσίας της κίνησης στην Λαμία
-Προγραμματισμός δράσεων επόμενου εξαμήνου
-Πρώτες σκέψεις για την θέση της Πρωτοβουλίας στις επόμενες Δημοτικές Εκλογές