Οι θέσεις της Πρωτοβουλίας για την Δημοτική Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 16 Ιανουάριος, 2012

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 16/1/2012 συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαμιέων.

Κατά την διάρκειά της υπήρξε δριμεία κριτική, από την πλευρά της Πρωτοβουλίας και από τους καθηγητές-διευθυντές που συμμετέχουν, για την κωλυσιεργία που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες με αποτέλεσμα την δυσλειτουργία των σχολικών μονάδων.

 

Τα κύριο θέμα που απασχόλησε την Επιτροπή ήταν η άμεση πληρωμή των οφειλών έως σήμερα των σχολείων, αφού στο κοινό ταμείο υπάρχουν αυτή την στιγμή προς διάθεση περίπου 200.000 ευρώ. Σ’αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τα μερίδια που αφορούν την Β’θμια Επιτροπή από την τακτική επιχορήγηση του κράτους(ΚΑΠ-178.924,99 ευρώ) καθώς και την ΣΑΤΑ 2011 για επισκευές σχολικών κτηρίων(85.720 ευρώ)

Προκύπτει λοιπόν άμεση ανάγκη για καταμερισμό των ποσών στα σχολεία για την πληρωμή όλων των οφειλών καθώς και άρση όλων των εκκρεμοτήτων.

 Μετά από διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών οι κυριότερες αποφάσεις που πάρθηκαν είναι: 

· Να ανοιχτούν άμεσα τραπεζικοί λογαριασμοί(20) στα σχολεία και τις σχολικές μονάδες
· Να ορισθεί εξωτερικός λογιστής, για ορισμένο χρόνο, ο οποίος θα διεκπεραιώσει τις εκκρεμότητες
· Να χορηγηθούν άμεσα 500 ευρώ σε κάθε διευθυντή σχολείου(1000 ευρώ στις μονάδες) για τακτοποίηση μικροοφειλών και έκτακτων αναγκών
· Να κληθούν οι διευθυντές και να προσκομίσουν όλα τα στοιχεία της μονάδας, της αρμοδιότητας της Σχολικής Επιτροπής(Συμβάσεις καθαριστριών και κυλικείων, αριθμό των μαθητών και αιθουσών, πρόβλεψη για λειτουργικές ανάγκες σε ορίζοντα 4 μηνών κλπ)
· Σε 15,το πολύ, ημέρες να συνεδριάσει η Επιτροπή ώστε να κατανείμει τα μερίδια για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων
· Να υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη και αναλυτική ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, για κάθε αίτημα-πρόβλημα των σχολείων
· Οι συνεδριάσεις να γίνονται μετά τις 13.00 ώστε να μην απουσιάζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι από τις υπηρεσίες τους, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι από την εργασία τους και να μπορεί να συμμετέχει και ο εκπρόσωπος των μαθητών
· Να επεξεργαστεί και να υιοθετηθεί το υπόμνημα του Κου Αντωνόπουλου,μέλους της Επιτροπής,Διευθυντή 3ου ΓΕΛ Λαμίας
· Να οργανωθεί στο μέλλον γραφείο υποστήριξης της Επιτροπής με μόνιμους υπαλλήλους του δήμου, κάτι που άλλωστε προβλέπεται από τον νέο κανονισμό λειτουργίας του δήμου

Δείτε και τις θέσεις-προτάσεις που τέθηκαν από την Πρωτοβουλία, κατά την διάρκεια της 1ης συνάντησης
:

· Να απλουστευθούν οι διαδικασίες, για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών και έκτακτων προβλημάτων του σχολείου.
· Η χρηματοδότηση να γίνεται στον προγραμματισμένο χρόνο, χωρίς καθυστερήσεις.
· Διάκριση της χρηματοδότησης μεταξύ λειτουργικών , και επισκευαστικών δαπανών .
· Ο δήμος και τα μέλη της Σχ. Επιτροπής να αναπτύξουν λειτουργικές σχέσεις με τη σχολική μονάδα, ώστε αυτή να ασχολείται ενεργά με τα προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής και να μη στηρίζεται μόνο στο μηχανισμό διαχείρισης και ελέγχου.
· Να αποστέλλεται σε κάθε Σχ. Επιτροπή από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας πίνακας, που να αναγράφονται τα ποσά των επιχορηγήσεων από τις κεντρικές υπηρεσίες, τα κριτήρια κατανομής και ο τρόπος διάθεσης των άλλων πόρων του Δήμου(έκτακτων επιχορηγήσεων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών τελών), και να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
· Αναβάθμιση του ρόλου του διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων στη Σχ. Επιτροπή ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι ο κύριος υπεύθυνος και εκφραστής της λειτουργίας και ελέγχου των σχολικών οργάνων αλλά και να συμμετέχει ισότιμα στην λήψη των αποφάσεων.

Στασινός Παναγιώτης
Δημοτικός Σύμβουλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας
Μέλος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαμιέων