Σχετικά με τη μελέτη που συνέταξε το Υπουργείο Εσωτερικών

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τετ, 18/12/2013 - 18:00 έως Πέμ, 19/12/2013 - 17:55
Την ανάγκη να ενισχυθεί ο Δήμος Λαμιέων με περισσότερους από 100 εργαζομένους και μάλιστα σε ευαίσθητους τομείς της καθημερινότητας, επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο και η μελέτη που συνέταξε το Υπουργείο Εσωτερικών με βάση τα στοιχεία του περασμένου Ιουνίου και κοινοποιήθηκαν στο Δήμο με επιστολή του Αναπ. Υπουργού Εσωτερικών κ. Λ. Γρηγοράκου.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, που έγινε με βάση το προσωπικό που υπηρετούσε τον Ιούνιο 2013 διαπιστώνει, ότι λείπουν από το Δήμο Λαμιέων με κριτήρια γεωγραφικά, πληθυσμιακά και χρηματοοικονομικά στοιχεία, συνολικά 188 υπάλληλοι, αφού θα έπρεπε να έχει ο Δήμος 620 άτομα και έχει μόνο 387 άτομα μόνιμο προσωπικό και 45 άτομα έκτακτο. 
Συμπεραίνει με βάση τα ίδια στοιχεία, ότι χρειάζονται άμεσα επιπλέον στο Δήμο Λαμιέων, συνολικά 97 εργαζόμενοι και προτείνει την ενίσχυση του, με βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό όπως επίσης και με μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. Διαπιστώνει ακόμη την ανάγκη ενίσχυσης του Δήμου με 19 οδηγούς, όπως επίσης και την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου με 20 υπαλλήλους υγείας-πρόνοιας  όλων των βαθμίδων.
 
Αν σημειώσουμε δε, ότι από τον Ιούλιο μέχρι τέλος της χρονιάς εξελίσσεται ένα νέο κύμα φυγής μονίμων υπαλλήλων του Δήμου καθώς συνταξιοδοτούνται, τότε μια νέα αναθεώρηση των στοιχείων με βάση τα πραγματικά δεδομένα που διαμορφώνονται, θα αποτυπώσει την ανάγκη άμεσων προσλήψεων που ξεπερνούν τα 115 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων.
 
Επίσης στα συμπεράσματα της μελέτης, περιλαμβάνονται ακόμη, ότι το κόστος μισθοδοσίας είναι το 47,5%  του συνόλου των Τακτικών Εσόδων, γεγονός που καθιστά το Δήμο Λαμιέων μεταξύ των πλέον εύρωστων Δήμων της χώρας.
 
Τα συγκεκριμένα στοιχεία, για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνουν, ότι κανείς από τους εργαζόμενους του Δήμου Λαμιέων δεν κινδυνεύει να βρεθεί στο δρόμο, ούτε να φύγει από το σπίτι του, με την κινητικότητα ή τις απολύσεις.
 
Τα συγκεκριμένα στοιχεία, επαληθεύουν για πολλοστή φορά την συνετή διαχείριση μέσων και πόρων του Δήμου Λαμιέων από την Δημοτική αρχή και ουσιαστικά επιβεβαιώνουν, ότι σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκε ο Δήμος Λαμιέων και το δημοτικό χρήμα, για άναρχες προσλήψεις πλεονάζοντος προσωπικού.
 
Ήδη οι υπηρεσίες του Δήμου εργάζονται για την επικαιροποίηση των  στοιχείων της μελέτης για να υποβληθεί πρόταση για την συμπλήρωση του προσωπικού του Δήμου άμεσα ιδιαίτερα στους κρίσιμους τομείς δραστηριότητας του Δήμου όπως είναι η καθαριότητα και η αποκομιδή των απορριμμάτων, όπως επίσης οι κοινωνικές και προνοιακές δομές του Δήμου. 
 
Ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γιώργος Κοτρωνιάς για το συγκεκριμένο θέμα δήλωσε:
«Για μας δεν είναι έκπληξη αυτά τα στοιχεία. Είναι μια ζωντανή απόδειξη της συνέπειας με την οποία λειτουργούμε στο Δήμο. Άλλωστε αυτά τα στοιχεία τα έχω αναφέρει πολλές φορές μέχρι σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Είναι μια επιστημονική απόδειξη, ότι το προσωπικό του Δήμου Λαμιέων δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και έτσι μπορεί αν συνεχίζει απρόσκοπτα να παράγει αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών του Δήμου μας.
Είναι ακόμα μια απόδειξη, ότι η Δημοτική Αρχή, αντιμετωπίζει με περίσσεια πολιτικής ευθύνης τις υποθέσεις του Δήμου και θεωρεί τα συγκεκριμένα στοιχεία της μελέτης, ένα ακόμα σκαλοπάτι για την διεκδίκηση της συμπλήρωσης του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στο Δήμο». 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. για το Δήμο Λαμιέων

ΚΛΑΔΟΙ

Προσωπικό που υπηρετεί

Διαπιστώσεις ΥΠΕΣ

ΥΠ.ΕΣ.: Ελλείψεις προσωπικού

Προσλήψεις που προτείνει

ΔΕ   ΥΕ

ΠΕ   ΤΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

54

9

6

3

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

12

5

4

2

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ*

4

0

0

0

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

2

0

0

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

105

8

6

2

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

32

0

0

0

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

20

0

0

0

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

11

0

0

0

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)

19

0

0

0

ΟΔΗΓΩΝ

13

19

13

6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7

0

0

0

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1

0

0

0

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

42

19

13

6

ΤΕΧΝΙΤΩΝ

19

0

0

0

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

20

20

14

6

ΦΥΛΑΚΩΝ

17

5

4

2

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

9

12

8

4

ΣΥΝΟΛΟ

387

97

68

31

Πηγή: ΥΠ.ΕΣ. (έγγραφο Αν.Υπ. Εσωτερικών Αρ. Πρωτ.: 2271/16-12-2013)