Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαρισμού σχολείων Covid -19

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τετ, 02/09/2020 - 15:15 έως Δευ, 07/09/2020 - 23:55
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 33896
Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 02/09/2020
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): Ω0ΦΤΩΛΚ-ΜΝΞ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (4ωρης απασχόλησης) ειδικότητας ΥΕ Σχολικών καθαριστών/στριών, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.