ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τετ, 02/09/2020 - 00:00 έως 23:55

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 33869

Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 02/09/2020

Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): ΩΩ5ΥΩΛΚ-Δ1Ν

Ανακοίνωση του οριστικού πίνακα κατάταξης και του πίνακα τοποθέτησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.