ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΠΕ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α.