ΔΤ για εγγραφές σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς μέσω Προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Παρ, 02/08/2013 - 14:00 έως Σάβ, 03/08/2013 - 13:55
Ετικέτες: 

Σας ενημερώνουμε, ότι ολοκληρώνεται την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013 η διαδικασία υποβολής, ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για συμμετοχή στο πρόγραμμα: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2013 – 2014 που συμμετέχει Ο Δήμος Λαμιέων και αφορά εγγραφές νηπίων σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαμιέων.

Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν όλες οι μητέρες, άνεργες, μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες αλλά και οι άνδρες, στους οποίους έχει παραχωρηθεί με Δικαστική απόφαση η επιμέλεια του παιδιού ή βρίσκονται σε χηρεία.

Αφορά παιδιά που συμπληρώνουν τον Σεπτέμβριο του 2013 τα 2 ½ έτη, μέχρι και την παρακολούθηση της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο).

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν έως την Παρασκευή 2/8/2013 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier) και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση», μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες, της Ε.Ε.Τ.Α.Α www.eetaa.gr & www.eetaa1.gr/index1.html,της Κ.Ε.Δ.Ε. www.kedke.gr του ΕΠΑΝΑΔ www.epanad.gov.gr και του Δήμου Λαμιέων www.lamia.gr) .

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονταιστο  Β’ Παιδικό Σταθμό του Δήμου Λαμιέων, οδός Αθηνών 32, τηλ.: 22310-26512 (κα Αντωνία  Καραθανάση) εργάσιμες ημέρες και ώρες.