ΔΤ για Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους

Εκτυπώσιμη μορφή
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου
Ημερομηνία: 
Παρ, 31/05/2013 - 14:00 έως Σάβ, 01/06/2013 - 13:55
Ετικέτες: 

Ο Δήμος Λαμιέων στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, συμμετέχει και φέτος στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Δωρεάν Διανομή Τροφίμων» σε άπορους,για το έτος 2013, που υλοποιείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (Ε.Ε.) 807/2010 & 1020/2012 της Επιτροπής, όπου Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 4 της 279/23460/2013 (ΦΕΚ 414/Β΄/ 22-02-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών– Εσωτερικών - Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Συγκεκριμένα τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια είναι τα εξής:

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 ευρώ.

2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα

προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 ευρώ.

II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 ευρώ.

III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400 ευρώ.

IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 ευρώ.

V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ.

3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €.

Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψήφιους δικαιούχους είναι τα εξής:

1.    Αίτηση Ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την υπηρεσία), υπογεγραμμένη με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

2.    Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας

3.    Άδεια διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο Δημαρχείο (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος Γρ. Αντιδημάρχου κ.Κ.Μουστάκα) τηλ. 2231351001, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013.