Κλήρωση για την ανάδειξη μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης προσφορών και Αξιολόγησης ενστάσεων

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμ, 09/05/2013 - 11:00 έως Παρ, 10/05/2013 - 10:55
Ετικέτες: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Ταχ.Δ/νση      :   Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ.Κωδ.       :   35 100 Λαμία
Πληροφορίες  :   Παπαχαραλάμπους Ι.
Τηλ.              :   2231351014
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ
ΛΑΜΙΑ     30 - 04  - 2013
ΑΡ ΠΡΩΤ: 29381

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη :

  1. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης προσφορών και Αξιολόγησης ενστάσεων για την εργασία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»  σύμφωνα με την υπ’ αρ. 116/13 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  
  2. Τις διατάξεις  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
  3. Τις υπ. αριθ., ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων, την  09/05/2013 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  11:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης προσφορών και Αξιολόγησης ενστάσεων για την εργασία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων.

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Ανακοίνωση για κλήρωση 75.86 KB