Μήνυμα της ΔΕΥΑΛ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Παρ, 22/03/2019 - 00:00 έως 23:55
Ετικέτες: 

          Το 1992 η 22α Μαρτίου καθιερώθηκε από τον Ο.Η.Ε. ως Παγκόσμια Ημέρα του Νερού για να υπενθυμίζει σε όλους ότι το νερό είναι ένας πολύτιμος περιβαλλοντικός πόρος που εξαντλείται. Επομένως, η ορθολογική και βιώσιμη χρήση του είναι ο μοναδικός δρόμος  για τη διασφάλιση των μελλοντικών γενεών.

          Το 2010 το νερό αναγνωρίσθηκε από τον ΟΗΕ ως ανθρώπινο δικαίωμα, ενώ το 2015 συμπεριέλαβε το νερό στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs): Υγιεινό νερό και αποχέτευση για όλους. Είναι ο στόχος 6 που αναλύεται σε υποστόχους, ενώ έχουν αναπτυχθεί και δείκτες για την υλοποίησή τους. Για να υλοποιηθούν, όμως, αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει το νερό να είναι, εκτός από υγιεινό και άφθονο, σε προσιτή τιμή ώστε όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν το δικαίωμα αυτό. Μάλιστα, οι μελλοντικές γενιές θα πρέπει να απολαμβάνουν νερό ποιότητας ανάλογης με αυτήν που απολαμβάνουν οι σημερινοί πολίτες, έχοντας ταυτόχρονα και απρόσκοπτη πρόσβαση στο φυσικό αυτό αγαθό.

          Στην Ελλάδα, οι 126 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), που δραστηριοποιούνται στους Δήμους πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης, έχουν αναλάβει να διασφαλίσουν το δικαίωμα των πολιτών σε άφθονο και υγιεινό νερό. Με έργα δισεκατομμυρίων ευρώ σε ύδρευση, αποχέτευση και βιολογικούς καθαρισμούς, εργαστήρια που ελέγχουν  την ποιότητα του πόσιμου νερού, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και τιμολόγια που λαμβάνουν υπόψη τις ευάλωτες ομάδες πολιτών, συμβάλουν στην κατεύθυνση κανείς πολίτης στη περιφέρεια της χώρας μας να μην στερηθεί το νερό, το πολύτιμο αυτό αγαθό. Κανείς δεν θα πρέπει να μείνει πίσω.

          Ταυτόχρονα, με διάφορες ενημερωτικές δράσεις  οι Δ.Ε.Υ.Α. επιχειρούν να διαμορφώσουν «κουλτούρα νερού», ώστε ο σεβασμός του πολύτιμου αυτού περιβαλλοντικού πόρου να ξεκινάει από την παιδική ηλικία με στόχο να  εμπεδωθεί ισχυρή περιβαλλοντική συνείδηση.

           Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), με μέλη τις 120 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας, συμμετέχει φέτος στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του Νερού, συνδιοργανώνοντας στη Θεσσαλονίκη (ΚΕΔΕΑ), στις 22 Μαρτίου, με το Κέντρο UNESCO Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΚΕΟΔΔΥΠ), την Ε.ΥΔ.Α.Π, την Ε.Υ.Α.Θ και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διεθνές Forum με θέμα: «Νερό και αποχέτευση: Κοινά αγαθά στην υπηρεσία της κοινωνίας». H εκδήλωση θα συγκεντρώσει γύρω από το ίδιο τραπέζι φοιτητές, πολίτες, πολιτικούς, επιστήμονες και εργαζόμενους από την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα, που σκέπτονται, δρουν και εργάζονται για το νερό, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 για το Νερό και την Αποχέτευση. Η διοίκηση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα παρουσιάσει την προσέγγιση των Δ.Ε.Υ.Α. για την υλοποίηση του Στόχου, καθώς και τις ενέργειες και δράσεις τους  προς την κατεύθυνση αυτή.

          Στην ίδια κατεύθυνση, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας φροντίζει για την βιώσιμη κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική διαχείριση του πόσιμου νερού, των λυμάτων, των όμβριων υδάτων, των επιφανειακών υδάτων και του περιβάλλοντος, μέσα από τις καθημερινές λειτουργίες της, αλλά, κυρίως, με την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων για την κατασκευή νέων υποδομών και την ανακατασκευή παλαιών.

           Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. πέτυχε πρόσφατα την ένταξη σημαντικών έργων και δράσεων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ύψους 12.000.000,00€, τα οποία θα υλοποιήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Για τις Δ.Ε.Υ.Α. και τη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, κάθε ημέρα είναι ημέρα του Νερού, μέσα από τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την ορθή διαχείριση του κύκλου του Νερού. Η επιτυχία, όμως, αυτής της προσπάθειας, εξαρτάται ταυτόχρονα από την συνεχή πληροφόρηση και την ενεργό συμμετοχή της  κοινωνίας, ώστε να είναι δυνατή μια  διαρκής, αειφόρος και  βιώσιμη διαχείριση του πολύτιμου αυτού αγαθού, του νερού.

  

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ

                                                                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon deltio_typoy_pagkosmia_imera_neroy_2019a.doc35.5 KB