Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «αρχή…ΖΩ!

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Δευ, 14/09/2020 - 10:45

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «αρχή…ΖΩ!», που
αφορά την παροχή σχολικών ειδών στους μαθητές - μέλη οικογενειών με οικογενειακό
εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών
Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2020-2021