Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαρισμού σχολείων Covid - 19

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρί, 08/09/2020 - 00:00 έως 23:55
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 34980
Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 08/09/2020
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 9Κ64ΩΛΚ-2Φ4

Ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (4ωρης απασχόλησης) ειδικότητας ΥΕ Σχολικών καθαριστών/στριων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για την αντιμετώπιση  των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.