Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Γαλάνη
Όνομα: 
Βασιλική
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Υπάτη
Τηλέφωνο: 
22313-51032
Φαξ: 
22310-34361
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Ληξιαρχείου
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Υπάτης
Γραφείο Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου