Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Λατσούδα
Όνομα: 
Ζαχαρούλα
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51076
Φαξ: 
22313-67565
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Αν. Προϊσταμένη