Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Πολίτης
Όνομα: 
Ιωάννης
Διεύθυνση: 
Υπάτη
Τηλέφωνο: 
22313-51600
Φαξ: 
22313-51618
Θέση: 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Υπάτης
Γραφείο ΚΕΠ Δ.Ε. Υπάτης (ΚΕΠ 0661)