Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Μίχας
Όνομα: 
Αργύρης
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22310-67201
Φαξ: 
22310-39270
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Β (ΚΕΠ 0133)
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης