Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Μπουρούνη
Όνομα: 
Αντιγόγη
Διεύθυνση: 
Γαλανέικα (Ζ' Παιδικός Σταθμός)
Τηλέφωνο: 
22310-52337
Φαξ: 
22310-52337
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών