Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Παπακώστα
Όνομα: 
Παρασκευή
Διεύθυνση: 
Αρκαδίου - Πολεοδομία (Δ' Παιδικός Σταθμός)
Τηλέφωνο: 
22310-32969
Φαξ: 
22310-32969
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών