Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Ριζάκου
Όνομα: 
Μαρία
Τηλέφωνο: 
2231043730
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραφείο Κοινωνικών Δομών - Εθελοντισμού