Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Ντάσιου
Όνομα: 
Όλγα
Όνομα Πατρός: 
Αλέξανδρος
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης