Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Ράρρα
Όνομα: 
Ελένη
Όνομα Πατρός: 
Θεόδωρος
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης