Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Σταύρου
Όνομα: 
Αλεξανδρα
Όνομα Πατρός: 
Αθανάσιος
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης