Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Τζουμέκη
Όνομα: 
Αναστασία
Όνομα Πατρός: 
Κωνσταντίνος
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης