Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Γρεβενίτης
Όνομα: 
Γεώργιος
Διεύθυνση: 
Κύπρου 36Β
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Κίνησης - Συντήρησης Οχημάτων