Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Κολοκύθα
Όνομα: 
Ειρήνη
Όνομα Πατρός: 
Γεώργιος
Διεύθυνση: 
Λεωνίδου 11
Τηλέφωνο: 
22313-50012
Φαξ: 
22310-66330
22310-26628
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Α (ΚΕΠ 0613)
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης