Δημοτικός Υπάλληλος / προφίλ

Επώνυμο: 
Τσιρώνης
Όνομα: 
Πέτρος
Όνομα Πατρός: 
Δημήτριος
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Τηλέφωνο: 
22310-34444 
Θέση: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων
Τμήμα Η/Μ Έργων, Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας