Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Κερπινιώτης
Όνομα: 
Κωνσταντίνος
Όνομα Πατρός: 
Νικολάου