Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Ποντίκα
Όνομα: 
Αμαλία
Όνομα Πατρός: 
Λάμπρου
Τηλέφωνο: 
2231351073