Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Φώσκολος
Όνομα: 
Παναγιώτης
Όνομα Πατρός: 
Γεωργίου
Τηλέφωνο: 
2231351093