Απόφαση 1 (1ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 14 Ιανουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
1η απόφαση
Eξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης για τον Ρουμελιώτη – Φτεριώτη ήρωα Δημήτριο Δημητρέσσα