Απόφαση 100 (2ης Συν. Δ.Σ. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος, 2012 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
100η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ" (Αριθμός Μελέτης 18/2008)