Απόφαση 110 (10ης Συν. Ο.Ε. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 13 Μάρτιος, 2018 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
10η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
110η απόφαση
ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9197/6-3-2018 (Α.Δ.Α. : Ω9ΑΤΩΛΚ-4Σ1) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ